Lorna Bartram

Biografi

Lorna Batram är språkvetare, med en fil.mag. i arabiska och interkulturell kommunikation.
Hon arbetar vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i projektet KomHIT Flykting. Komhit Flykting tar fram bildstöd med enkel text, översatt till 11 språk för vårdpersonal som möter människor på flykt. Hon har tidigare arbetat i forskningsprojektet Integration med mobilen vid Chalmers tekniska högskola, som handlade om mobilt lärande för arabisktalande i Sverige. Har även utvecklat appen PicTalk.

torsdag
Språk, kommunikation och kontakt avgörande för vårdmötets kvalitet