Lisbeth Åkerberg

Bellman & Symfon

Biografi

Lisbeth Åkerberg är arbetsterapeut och har lång erfarenhet av arbete med äldre inom bostadsanpassning, hjälpmedel och rehabilitering.
Jag jobbar nu på Bellman & Symfon med lösningar för äldre och har ett specialområde inom fall och fallpreventation.

onsdag
Fall och fallpreventation hos äldre