Lisa Skär

Biografi

Lisa Skär är professor i Omvårdnad vid Blekinge Tekniska Högskola, vid Institutionen för Hälsa. Lisa Skär har lång erfarenhet av planering och genomförande av eHälsa projekt med ett tydligt användarperspektiv, samt kunskap och erfarenhet av forskning med systematisk litteraturgenomgång och fokusgruppsintervjuer. Erfarenhet av internationell samverkan vid deltagande i EU-finansierade forskningsprojekt

Inga programpunkter matchade.