Lisa Lundgren

Biografi

Lisa Lundgren är Utvecklingsstrateg på Region Norrbottens utvecklingsavdelning på enheten för förbättring och förnyelse.

onsdag
Kravbibliotek – verktyg för att tydliggöra spelreglerna
torsdag
Innovativa arbetssätt med stöd av digitala lösningar