Linda Bergfeldt

Biografi

Linda Bergfeldt är kanslichef på Afasiförbundet och har länge engagerat sig i rätten att låta anhöriga ta del av patientjournalen, på ett kontrollerat sätt. Idag tvingas personer med afasi som behöver hjälp att förstå sin journal, låta anhöriga eller vårdpersonal logga in med patientens egna bank-ID, vilket innebär att de kommer att kunna se allt, och dessutom begår ett brott.

onsdag
Andras tillgång till din hälsodata - Vad önskar patienterna?