Linda Benedicto

Biografi

Linda Benedicto är utbildad arbetsterapeut och har mångårig erfarenhet inom hälso- och sjukvård. Hon har de senaste tio åren arbetat som projektledare inom e-hälsa på lokal och regional nivå samt som utredare på nationell nivå.
Linda arbetar idag som tjänsteansvarig på Inera.

onsdag
Hjälpmedelstjänsten – välfärdsteknik i praktiken