Lina Winkler

Biografi

Lina Winkler är jurist och VD för Hjälpmedelcenter Sverige, ett utbildningsföretag som undervisar inom förflyttningar – ett av vårdens farligaste moment för såväl patienter som personal men också ett ämne som få satsar på, trots att det finns stora vinster att hämta för vårdgivaren i form av besparingar av pengar såväl som lidande. Med bakgrund i en framgångsrik startup inom spelbranschen var en digitaliserad utbildning en självklar satsning för Lina – men inte ens Linas kollegor trodde på idén. Ett forskningsprojekt och en förstudie senare är utmaningarna fortfarande många, men lösningarna desto fler.

Inga programpunkter matchade.