Lina Nilsson

Biografi

Universitetslektor i informatik, Linnéuniversitetet

tisdag
Utbildning inom eHälsa- vilka utbildningsbehov finns och hur möter vi behoven tillsammans?