Lina Bjarnegård Carlsson

Bräcke diakoni

Biografi

“Lina Bjarnegård Carlsson är projektmedarbetare i RättVisat, legitimerad logoped och har arbetat i många år med barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Hon har tidigare arbetat på sjukhus och på habilitering men är nu anställd i två projekt som Bräcke diakoni driver. RättVisat är det ena och Öppna förskolan TilLiten är det andra – en öppen mötesplats för barn med funktionsvariation och deras närstående.

Lina har ett favoritcitat som hon hörde andra veckan på sin grundutbildning till logoped och som sedan blivit hennes ledord i sitt arbete:
“If all my possessions were taken from me with one exception, I would choose to keep the power of communication, for by it I would soon regain all the rest”
(Daniel Webster, 1782-1852, amerikansk politiker)”

torsdag
RättVisat - mitt digitala kommunikationspass