Lena Klerfors

Biografi

Lena är sjuksköterska sedan 27 år tillbaka och har arbetat inom Verksamhet Urologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i drygt 25 år. Hon arbetar huvudsakligen med utbildnings- och utvecklingsfrågor på vårdavdelningen och som huvudhandledare för sjuksköterskestudenter samt som systemadministratör för datajournalen Melior.

Dokumentationsfrågor och då främst sjuksköterskans omvårdnadsdokumentation har under många år intresserat Lena. Hon är aktivt i den arbetsgrupp på SU som bereder de dokumentationsönskemål som inkommer från verksamheterna och ingår också i den läkemedelsgrupp som ansvarar för frågor kring läkemedel i journalsystemet.

tisdag
Fackspråk för omvårdnad – införande ICNP, kliniska erfarenheter och interventionsstudie
onsdag
Klinisk införande av International Classification of Nursing Practice (ICNP)