Kristina Östergren Silverarfve

Biografi

Kristina Östergren Silverarfve. Enhetschef Social omsorg, Nyköpings kommun.

Kristina Östergren Silverarfve har arbetat vid Nyköpings kommun i över 12 år och varit enhetschef i nuvarande verksamheter i 10 år, dvs. Nyköpings Kommuns Samordningscentral och Nattpatrull. Hon har framgångsrikt jobbat med implementering av digital teknik sedan 2014 och belönades 2017 med Nyköpings innovationspris för bland annat införandet av tillsynskamera, GPS-larm, samt arbetssättet med utvecklingen av av olika typer av larm i hemtjänsten och på särskilt boende.

torsdag
Individen i fokus vid implementering av digital teknik i Nyköping