Kristina Groth

Biografi

Kristina Groth är innovationsledare på Karolinska universitetssjukhuset, leder programmet Vård på distans och har ansvarat för telemedicinsk utveckling sedan 2012. Hon är docent i människa-datorinteraktion och har forskat och arbetar med användarcentrerade designmetoder, tjänstedesign, medierad kommunikation mm.

tisdag
Sjukhusvårdens reflektioner kring hemsjukhusvård och monitorering på distans
onsdag
Digitala tjänster för hemmonitorering och ordinerad egenvård – framtida möjligheter och farhågor
torsdag
Effekter av digitaliseringen: Störningar och begränsningar vid videobesök
Dags att bredda debatten om digitala vårdbesök – möjligheter och utmaningar inom specialistvården