Kristin Schoug Bertilsson

Sveriges Kommuner och Landsting

Biografi

Kristin Schoug Bertilsson har arbetat med e-hälsoutvecklingen i Sverige sedan 2005. Hon har engagerat sig i flera olika verksamhetsområden med ett ständigt fokus på att förbättra informationshanteringen inom vård och omsorg för att möjliggöra utveckling av digitala lösningar som möter användarnas behov. De senaste åren har Kristin drivit ett arbete på SKL kring förbättrad läkemedelsinformation och deltar nu i SKLs arbete med att stötta regioners och kommuners kommande införande av nationella läkemedelslistan. Parallellt med detta deltar hon även i etableringen av en samverkansgrupp för strukturerad vårdinformation inom Nationellt system för kunskapsstyrning.

onsdag
Att bringa ordning i djungeln av kodverk