Kimmo Ulltjärn

Biografi

Kimmo är sedan 2016 IT-arkitekt på Region Östergötland. Tyngdpunkten i hans arbete ligger på IT-strategi, informationsarkitektur och informationshantering.

Han har en bred erfarenhet av systemutveckling från olika branscher som telekom, bank och finans, logistik, iptv och offentlig förvaltning. Senast kommer han från Jordbruksverket där han var systemarkitekt och Motorola Mobility/Arris där han var produktägare och systemarkitekt.

onsdag
Tämja vilda system med openEHR och andra godbitar i Region Östergötlands digitaliseringsplattform?