Katherina Hansson

Biografi

Katherina Hansson
Utvecklingsledare på Södra Älvsborgs Sjukhus med bakgrund som sjuksköterska. Metodutvecklare för Gröna korset och mottagare av Quality Innovation of The Year 2014 inom icke vinstdrivande offentlig verksamhet.

onsdag
Gröna korset 2.0 - vårdskadeprevention i realtid