Karolina Wretbring

Biografi

Nyfiken projektledare med ett brinnande intresse för innovativa lösningar, patientsamverkan och systematiskt förbättringsarbete. Jag arbetar med projekt inom Hälso- och sjukvård som syftar till att bättre ta tillvara patientens erfarenheter för att förbättra vården och som använder det tvärprofessionella teamet för att utforma innovativa lösningar och nya arbetssätt. Jag roas av utmaningar och använder kreativ kommunikation för att driva förändringsarbeten som leder till en vård av världsklass. Vill man, så kan man. Framtidens vård ska utformas tillsammans med dem som ska nyttja den!

onsdag
”Patienten i centrum”- är det på riktigt?