Karl Holmberg

tisdag
Hackathon: använd terminologitjänster och Snomed CT för att bygga vårdappar och formulär