Karl-Henrik Lundell

Biografi

Karl-Henrik har mångårig erfarenhet som kliniker, verksamhetschef och chefläkare. Han har också ansvarat för utveckling av ledningssystem för kvalitet samt processledning och processutveckling.
På senare tid har han också arbetat med både utveckling av standarder för hälsoinformatik och ledningssystem för kvalitet. Han har också lett nationellt – och företrätt Sverige i internationellt – standardiseringsarbete.
Karl-Henrik har deltagit i projekten StandIN 1och 3H3R för utarbetande av underlag för utveckling av framtidens vårdinformationssystem.

torsdag
StandIN 3 – Standarder för interoperabilitet – projektresultat fördjupning