Karl Fors

Biografi

Karl Fors är länssamordnare på VästKom. VästKom är en gemensam organisation för de 49 kommunerna i Västra Götalands län som ägs av:
– Boråsregionens kommunalförbund
– Fyrbodals kommunalförbund
– Göteborgsregionens kommunalförbund
– Skaraborgs kommunalförbund

Karl ansvarar för verksamhetsutvecklingsfrågor som har en relation till digitaliseringsområdet och särskilt relationen för kommunerna med externa parter såsom Västra Götalandsregionen och nationella aktörer.

torsdag
Ny studie: Nulägesbild av utmaningar och digitalisering i Sveriges kommuner