Karin Ydreborg

Biografi

Karin Ydreborg är utvecklingsledare på Centrum för verksamhetsstöd och utveckling i Region Östergötland.
Karin har en bakgrund som arbetsterapeut och har även tidigare arbetat med schemaläggning och produktionsplaneringsfrågor på klinik. Idag arbetar Karin med produktionsplaneringsfrågor på strategisk nivå i Region Östergötland där ett av uppdragen handlar om att produktionsplanera primärvårdens regiondrivna vårdcentraler.

onsdag
Processkartläggning med patientfokus och digitalisering i primärvården