Karin Thorheim

Biografi

Karin Thorheim är projektledare och utbildningsstrateg på Socialstyrelsen där hon jobbar med utveckling av webbaserade utbildningar och digitala stödmaterial till verksamheter inom vård och omsorg. Karin har lång erfarenhet av e-lärande och utveckling av metoder för digitala utbildningslösningar och kompetensutveckling.

onsdag
Innovativ digital pedagogik