Karin Sundström

Biografi

Karin Sundström, projektledare Min plan Norrbottens Kommuner
Karin har många års erfarenhet som biståndshandläggare men också av implementering av IT-stöd för vård och omsorg.

tisdag
Från implementering till normalisering, framgångsfaktorer från projektet Min plan i Norrbotten
torsdag
Så har Norrbotten förbättrat samverkan och minskat utskrivningsklara dagar