Karin Gebart-Hedman

Biografi

Karin Gebart-Hedman arbetar som förvaltare och designer för e-tjänsten Stöd och Behandling i Region Västerbotten. Som legitimerad sjuksköterska och basutbildad psykoterapeut har hon dessutom erfarenheter från att arbeta aktivt med KBT-behandling i e-tjänsten.

torsdag
Internetbehandlare – utmaningar och möjligheter i rollen!