Kalle Pettersson

Biografi

Kalle Pettersson är dels utvecklingschef i Helsingborgs stad och dels utredare på SKL. Han har under många år jobbat med att digitalisera det sociala arbetet med ett tydligt fokus på brukarens förflyttning från passivt objekt till aktivt subjekt i relationen till socialtjänsten.

onsdag
Digiteam - en testbädd för digitalisering av socialt arbete
Lagstiftning om digitalisering -- ett demokrativerktyg i socialt arbete?