Kajsa Müllersdorf

Biografi

Kajsa Müllersdorf är Innovationsledare på Karolinska Universitetssjukhuset. Hon arbetar framförallt inom projekt som kombinerar teknik med medicin och omvårdnad där industriella arbetsätt kan inspirera till nya tankar inom vården. Parallellt med arbetet som innovationsledare studerar Kajsa Müllersdorf till läkare på Karolinska institutet.

tisdag
Sjukhusvårdens reflektioner kring hemsjukhusvård och monitorering på distans