Josefin Hansson

Biografi

Josefin Hansson är logoped på Dart, kommunikations- och dataresurscenter, Sahlgrenska universitetssjukhuset. Dart är en specialistmottagning som möter patienter med kommunikativa svårigheter. På Dart bedrivs även forskning och utvecklingsprojekt kring kommunikativ tillgänglighet.

Inga programpunkter matchade.