Jonas Rudenstam

Biografi

Överläkare i Anestesi och Intensivvård
Ordförande i FVIS styrgrupp RVN
Ledamot i Sussa styrgrupp

torsdag
Framtidens vårdinformationssystem - vad vill regionerna med de nya systemen?