Jonas Nilsson

Biografi

Jonas Nilsson arbetar på SKL:s avdelning för digitalisering som informationssäkerhetsspecialist och dataskyddsstrateg. Han är informationssäkerhetsrevisor och har en bakgrund bl.a. från FMW och från Danderyds sjukhus AB där han ledde informationssäkerhetsarbetet under flera år och samverkade centralt inom landstinget, numera region Stockholm.

onsdag
MSB:s undersökning om landstingens informationssäkerhet 2018
Hur går vi vidare - åtgärder efter MSB undersökningen