Jonas Ek

Biografi

Jonas Ek är projektledare på RISE Digital Health Lab och driver projekt kopplade till vård och omsorg och digitalisering. Under de senaste åren har han arbetat som projektledare i Nacka kommun och har ansvarat för införandet av välfärdsteknik. Uppdraget har innefattat behovsanalyser, marknadsanalyser, upphandling och införande. Upphandlingen har fått stor nationell fokus och vann handslaget 2017, Sveriges bästa upphandling.

Han har även varit Nackas representant i Stockholm Digital Care, ett femårigt tillväxtprojekt som verkar för att öka tillväxten hos små och medelstora företag i Stockholmsregionen som på något sätt sysslar med välfärdsteknologi.

onsdag
Arena för test av välfärdsteknik