Jon-Torgeir Lunke

Biografi

Jon-Torgeir Lunke er senior rådgiver i Direektoratet for e-helse i Strategidivisjonen. Han er utdannet lege (spesialist i allmennmedisin) og master of health administration. Han har mange års erfaring med klinisk arbeid i kommune, der han også har hatt offentlige lederoppgaver. I tillegg fem års erfaring som assistentlege i kardiologisk avdeling, Oslo Univeristetssykehus.

Jon-Torgeir Lunke startet sitt arbeid i offentlig forvaltning i 2004 (Helsedirektoratet) som prosjektleder for opptrappingsplan (reform) for psykisk helse i norkse kommuner. Han var senere nasjonal koordinator for innføring av ny metode for oppfølgning av sykmeldte ved å tilby disse raskere helsetilbud. Han var i perioden 2010-2015 avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, men bytte arbeidssted til Direktoratet for e-helse da det ble etablert i 2016.

I perioden 2016-2019 har Lunke vært med å utvikle den Norske stratetgi for e-helse, samtidig som har har vært medisinsk rådgiver og prosjektleder for innføring av digital dialog fastlege (asynkron tekst) og nå 2018/2019 E-konsultasjon (video-tekst og bilde).

tisdag
My Doctor – GP app´s and digital services for patients