Johanna Svensson

Biografi

Johanna arbetar som fysioterapeut på Barn- och ungdomshabiliteringen i Ängelholm. Johanna har ett stort intresse för verksamhetsutveckling och eHälsa. Johanna har haft en ambition att underlätta insatser för barn med autism exempelvis genom att använda videomöte. Detta tillsammans med intresset för eHälsa och verksamhetsutveckling mynnade ut i projektet "Habilitering och Rehabilitering på distans".

torsdag
Habilitering och rehabilitering på distans.