Johanna Björnhage

Bräcke diakoni

Biografi

Johanna Björnhage är projektledare för RättVisat, utbildad förskollärare och arbetar sedan många år som verksamhetschef på Bräcke diakonis förskolor Stegen och Spåret, där Stegen är en specialförskola för barn som har behov av särskilt stöd – och framför allt för barn med olika rörelsehinder.
Johanna har lång erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar som har olika funktionsnedsättningar och som har svårt med sin kommunikativa förmåga. Hon har ett särskilt intresse för digitala hjälpmedel och har framgångsrikt drivit projekt som handlat om bl.a. iPads som en del av inlärning, aktivitet och delaktighet för barn med särskilda behov.

torsdag
RättVisat - mitt digitala kommunikationspass