Johanna Bergman

Biografi

Johanna Bergman är projektledare för PreSISe och civilingenjör i Medicin och Teknik med inriktning på bland annat på e-hälsa, statistik och interaktionsdesign. Johanna är delaktig i flera ytterligare samverkans- och innovationsprojekt, bland annat etableringen av en prehospital testbädd (PreTest) och utformningen av en nationell samverkansarena för AI (AI Innovation of Sweden).

onsdag
Kan AI förbättra den prehospitala identifieringen av förhöjd risk för sepsis?