Johan Wiktorin

Biografi

Johan Wiktorin är Omvärldsdirektör och chef för den särskilda undersökningsavdelningen (Special Research and Insight) av hot vid PwC i Sverige. Han är också projektledare för Kungliga Krigsvetenskapsakademins studie om Cyberförsvar. Johan blir ofta anlitad för att kommentera försvars- och säkerhetsfrågor i publika sammanhang och i medier.

tisdag
Är den svenska hälso-och sjukvården redo för morgondagens cyberhot?