Johan Fagerlönn

Biografi

Johan Fagerlönn har en doktorsexamen i teknisk psykologi från Luleå tekniska universitet. Sedan 2005 har han arbetat i forsknings- och innovationsprojekt med fokus på interaktionsdesign, ljuddesign och användarupplevelse och i olika miljöer såsom fordon och processindustri. Idag arbetar han som senior forskare och projektledare på Research Institutes of Sweden, RISE. Hans forskning handlar särskilt om hur ljud kan nyttjas i tekniska system för att kommunicera med människan och skapa attraktivare användarmiljöer.

onsdag
Medveten ljuddesign för hälsa och välbefinnande