Johan Aulin

Biografi

Johan arbetar som verksamhetsarkitekt på Läkemedelsverket. Hans fokus är processer kring läkemedel och medicintekniska produkter och hur information om dessa sprids till brukarna i t.ex. hälso- och sjukvård, apotek, andra myndigheter samt privatpersoner.

torsdag
Vision e-hälsa i praktiken - Arbetet med kodverk för Nationella läkemedelslistan