Joel Mård Larsson

Biografi

Joel Mård Larsson arbetar på Justitiedepartementet vid enheten för samordning av samhällets krisberedskap. På enheten arbetar Joel med informationssäkerhetsfrågor och har bl.a. arbetat med framtagande och implementering av den nationella strategin för samhällets informations- och cybersäkerhet. Joel har dessförinnan arbetat med säkerhetsfrågor på Rikspolisstyrelsen och Utrikesdepartementet.

onsdag
Strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet