Jessica Rosenälv

Region Stockholm

Biografi

Jessica Rosenälv arbetar på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm med strategiska frågor inom e-hälsa. Deltar aktivt i utvecklingen av standarder på internationell och nationell nivå, ingår i SIS TK 334 och i ISO TC 215 Hälsoinformatik. Vice-convenor i ISO TC 215 WG1 Arkitektur, ramverk och modeller.

onsdag
Holistic approach for requirement-settings and EHR lifecycle