Jessica Hansson

Biografi

Jessica Hansson arbetar på Utvecklingsstaben på Södra Älvsborgs Sjukhus Borås. Hon är processledare för sjukskrivning och rehabiliteringsprocessen på sjukhuset.

onsdag
Automatiserade vårdprocesser med RPA-teknik