Jessica Hahne

Biografi

Jessica arbetar som enhetschef inom LSS och är aktiv inom vård- och omsorgscollege. Jessica har varit med och tagit fram Yrkehögskoleutbildningen Specialistutbildad undersköterska inom välfärdsteknik och undervisar idag på utbildningen i kombination med sin tjänst som enhetschef.

torsdag
Specialistutbildade undersköterskor inom välfärsteknik