Jessica Arvidsson

DigiLitt.kom

Biografi

Jessica Arvidsson är fil dr i hälsa och livsstil och projektledare för det ESF-finansierade projektet DigiLitt.kom som bedrivs i nio sydsvenska kommuner.

Inga programpunkter matchade.