Jenny Acaralp

Biografi

Projektledare, Swedish Standards Institute (SIS)

torsdag
Internationellt standardiseringsarbete för kvalitetskrav av hälsoappar