Jeanna Thorslund

Sveriges Kommuner och Landsting

Biografi

Jeanna Thorslund är jurist och informationssäkerhetsspecialist med bakgrund bl.a. från Datainspektionen och som Västerås stadsjurist.
Nu leder Jeanna SKL:s informationssäkerhetsteam inom avdelningen för digitalisering. Jeannas åtaganden inkluderar bl.a. samordning med ESAM kring molnfrågan för offentliga Sverige samt central samverkan med Regeringen om Strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet.

tisdag
Informationssäkerhet för dig som är chef
onsdag
Digitalisering och tillit