Jacob Stedman

Biografi

Jacob är vice VD och tillika produktchef på Doktor24. Han är också ansvarig för AI-sjuksköterskan som patienterna interagerar med för att vårdbehovet ska kunna bedömas på samma sätt som 1177 gör – snabbt, säkert och automatiserat. Jacob är återkommande talare på teman om AI, digitalisering av vård och AI i vården.

torsdag
Från AI-sjuksköterska till kliniskt beslutsstöd