Isabella Scandurra

Biografi

Isabella Scandurra medverkar i flera sammanhang kring förbättring av vårddokumentation. Hon har en doktorsexamen i medicinsk informatik från Uppsala Universitet och är nu forskare vid Örebro Universitet. Här har hon förmånen att ingå i teamet av Framtidens forskningsledare (med 90% forskning) och hon arbetar för närvarande med utvärderingar av eHälso-tjänster och -system för både patienter och vårdpersonal. Hennes vetenskapliga intressen bottnar i människa-dator interaktion, användbarhet och nyttoaspekter av användning av IT i vård och omsorg.

onsdag
Journalen - Röster från verkligheten
Vitalispubliken - om trender och finesser