Isabella Scandurra

Örebro Universitet

Isabella är en erfaren användbarhetsarkitekt och senior forskare som har disputerat i medicinsk informatik vid Uppsala Universitet. Hennes vetenskapliga angreppssätt avseende eHälsoutveckling bygger på över 20 år av användbarhets/nytto-forskning samt praktiknära projektledning i vårdorganisationer. Fokus ligger på design och användning av vårdinformation för olika aktörer, och utvärderingar av huruvida IT underlättar för att uppnå en effektivare vård.

tisdag
Hur använder en spetspatient Journalen?