Inger Jansson

Biografi

leg. sjuksköterska, fil.dr., Göteborgs universitet

tisdag
Fackspråk för omvårdnad – införande ICNP, kliniska erfarenheter och interventionsstudie