Ingela Karlsson

Biografi

Leg sjuksköterska, Med. dr, Karlstads universitet

tisdag
Fackspråk för omvårdnad – införande ICNP, kliniska erfarenheter och interventionsstudie