Henrik Kangro

Biografi

Henrik Kangro är specialist i internmedicin och hematologi, och medicinskt ledningsansvarig läkare på Min Doktor. Han har lång erfarenhet från den offentliga vården både som sjuksköterska och så småningom överläkare i hematologi vid medicinkliniken vid Helsingborgs lasarett och Ängelholms sjukhus.

tisdag
Vården digitaliseras – goda exempel från Norden
onsdag
Digital vård – en onödig omväg eller potentiell lösning för primärvården?