Henrik Essunger

Biografi

Samhällsentreprenör.
Grundare av Posifon AB.
Projektledare för forsknings- och utvecklingsprojektet Utvecklingssamverkan GPS-larm, som drivs ihop med åtta kommuner.
Initiativtagare och verksamhetsansvarig till ideella rörelsen Landräddningen.
Har tidigare startat fler företag och ideella organisationer.

torsdag
Så här vill vi arbeta med GPS-larm i stor skala