Henrik Croneback

Biografi

Henrik Cronebäck startade upp Qualtrics i Norden 2016 och som idag är en del av SAP. Henriks fokus har under de senaste 20 åren varit att, med hjälp av olika mjukvarulösningar, förbättra processer och verksamheter. Henrik har en ekonomiutbildning som grund och har även gått flertalet utbildningar inom verksamhetsförbättring, affärsutveckling och ledarskap.

tisdag
The Intelligent Enterprise and Experience Management